Szén kvantumpont minták

 

Üdvözöljük az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Határfelületi- és Nanoszerkezetek Laboratóriuma

honlapján

 

Hírek   Új publikációk

Kiss Éva állami kitüntetése
Augusztus 20-án került átadásra a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetés, melyet Kiss Éva vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritája több évtizedes, példaértékű kutatói-oktatói és nemzetközileg is elismert publikációs tevékenysége, valamint kiemelkedő tehetséggondozó munkája elismeréseként kapott.
Részletek: https://mta.hu/mta_hirei/allami-kituntetesek-a-2021-augusztus-20-i-unnepen-111553

 

Baranyai Zs., Biri-Kovács B., Krátký M., Szeder B., Debreczeni M.L., Budai J., Kovács B., Horváth L., Pári E., Németh Zs., Cerevnak L., Zsila F., Méhes E., Kiss É., Vinšová J., Bősze Sz. Cellular Internalization and Inhibition Capacity of New Anti-Glioma Peptide Conjugates: Physicochemical  Characterization and Evaluation on Various Monolayer- and 3D-Spheroid-Based in Vitro Platforms. JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 2021, 64(6), 2982-3005.

Farkas D., Kállai-Szabó N., Sárádi-Kesztyűs Á., Lengyel M., Magramane S., Kiss É., Antal I. Investigation of propellant-free aqueous foams as pharmaceutical carrier systems. PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY 2021, 26(3), 253-261.

Nánási D.E., Kunfi A., Ábrahám Á., Mayer P.J., Mihály J., Samu G.F., Kiss É., Mohai M., London G. Construction and Properties of Donor–Acceptor Stenhouse Adducts on Gold Surfaces. LANGMUIR 2021, 37(10), 3057-3066.

Vida I., Fazekas Zs., Gyulai G., Nagy-Fazekas D., Pálfy Gy., Stráner P., Kiss É., Perczel A. Bacterial fermentation and isotope labelling optimized for amyloidogenic proteins. MICROBIAL BIOTECHNOLOGY 2021

Romanenko A., Kalas B., Hermann P., Hakkel O., Illés L., Fried M., Fürjes P., Gyulai G., Petrik P. Membrane-Based In Situ Mid-Infrared Spectroscopic Ellipsometry: A Study on the Membrane Affinity of Polylactide-co-glycolide Nanoparticulate Systems. ANALYTICAL CHEMISTRY 2021, 93(2), 981-991.

Voniatis C., Barczikai D., Gyulai G., Jedlovszky-Hajdu A. Fabrication and characterisation of electrospun Polycaprolactone/Polysuccinimide composite meshes. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 2021, 323, Paper: 115094 , 8 p.

Bali K., Bak M., Szarka K., Juhász G., Sáfrán G., Pécz B., Mihály J., Mészáros R. Controlling the morphology of poly(ethyleneimine)/gold nanoassemblies through the variation of pH and electrolyte additives. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 2021322, Paper: 114559, 11 p.

Li G., Varga I., Kardos A., Dobryden I., Claesson P.M. Temperature-Dependent Nanomechanical Properties of Adsorbed Poly-NIPAm Microgel Particles Immersed in Water. LANGMUIR 2021, 37(5), 1902-1912.

Kiss É. Nanotechnology in food systems: a review. ACTA ALIMENTARIA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE 2020, 49(4), 460-474.

Nagy N.Z., Varga Z., Mihály J., Domján A., Fenyvesi É., Kiss É. Highly Enhanced Curcumin Delivery Applying Association Type Nanostructures of Block Copolymers, Cyclodextrins and Polycyclodextrins. POLYMERS 2020, 12, 2167.

Pári E., Horváti K., Bősze Sz., Biri-Kovács B., Szeder, B., Zsila F, Kiss É. Drug Conjugation Induced Modulation of Structural and Membrane Interaction Features of Cationic Cell-Permeable Peptides. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2020, 21, 2197.

Kunfi A.,Vlocskó R. B., Keresztes Zs., Mohai M., Bertóti I., Ábrahám Á., Kiss É., London G. Photoswitchable Macroscopic Solid Surfaces Based On Azobenzene‐Functionalized Polydopamine/Gold Nanoparticle Composite Materials: Formation, Isomerization and Ligand Exchange. CHEMPLUSCHEM 2020, 85, 797-805.

Fehér B.,  Lyngsø J., Bartók B., Mihály J., Varga Z., Mészáros R.,  Pedersen J. S., Bóta A., Varga I. Effect of pH on the conformation of bovine serume albumin - gold bioconjugates. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 2020, 309, 113065.

Uhlig M., Löhmann O., Vargas Ruiz S., Varga I., von Klitzing R., Campbell R. A. New structural approach to rationalize the foam film stability of oppositely charged polyelectrolyte/surfactant mixtures. CHEMICAL COMMUNICATIONS 2020, 56, 952-955.

Varga I., Kardos A., Borsos A., Gilányi T. Effect of internal charge distribution on the electrophoretic mobility of poly(N-isopropyl acrylamide) based core-shell microgel particles. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 2020, 302, 111979.

Nagy N. Zs., Varga Z., Mihály J., Kasza Gy., Iván B., Kiss É. Highly efficient encapsulation of curcumin into and pH-controlled drug release from poly(ε-caprolactone) nanoparticles stabilized with a novel amphiphilic hyperbranched polyglycerol, eXPRESS Polymer Letters 2020 Vol.14, No.1 90–101

Az Egyetem Szenátusa több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként 2021-ben professor emeritus címet és Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérmet adományozott Kiss Évának

 

A HNL munkatársainak közleményei az MTA Kolloidkémiai Munkabizottság megalakulásának 50. évfordulója alkalmából a Magyar Kémiai Folyóirat kölönszámában:

Joó Ferenc: A kolloidikától a nanotechnológiáig   link
Kiss Éva: Bevezető   link
Gilányi Tibor: Ionos tenzidek adszorpciója oldataik felszínén   link
Kiss É., Gyulai G., Ábrahám Á., Pári E., Massignan F. Biokompatibilitás és membránaffinitás, határfelületi kölcsönhatások tanulmányozása modell rendszereken   link

 

Anyagtudományi Kiválósági Program Konferencia

2020. január 20-22. között került megrendezésre Visegrádon a 2. Anyagtudományi Kiválósági Konferencia, melynek programjában kutatócsoportunk két előadással vett részt:

Tóth Tünde, Szvoboda Barna, Kiss Éva: Bioaktív anyagok nanokapszulázása gyógyszerészeti célra

Bali Krisztina: Arany nanorészecskék kontrollált előállítása nemegyensúlyi polimer/tenzid asszociáció alkalmazásáva

 

.

Új Nemzeti Kiválóság Program   

A 2019/2020-as tanévben kutatócsoportunk két PhD hallgatója, Pári Edit és Romanenko Alekszej elnyerték az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) ösztöndíját.

 

XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2019

2019. március 21-23-án került megrendezésre a XXXIV. OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciója, melyre kutatócsoportunk három hallgatója, Kóth János (kémia BSc), Szabó Domonkos (kémia BSc), valamint Fülöp Dániel (vegyész MSc) nevezett. Fülöp Dániel a Kolloid- és makromolekuláris kémia szekcióban I. helyezetet ért el. Gratulálunk a győztesnek!

 

ELTE TTK Kari Kémiai Tudományos Diákköri Konferencia    

2018. november 24-én kutatócsoportunk három hallgatója, Kóth János (kémia BSc), Szabó Domonkos (kémia BSc), valamint Fülöp Dániel (vegyész MSc) is előadást tartott a Kari Kémiai Tudományos Diákköri Konferencián. Mindhármuk témavezetője Gyulai Gergő

 

Wolfram Ervin Díj

Pári Edit, kutatócsoportunk PhD hallgatója, 2018-ban elnyerte a Vegyész Oktatásért Alapítvány  Wolfram Ervin Díját. A díjátadóra december 5-én kerül majd sor.

 

Régebbi hírek ►